Vi skapar mer plats i cykelrummet

Svenska Cykelrum är experter på inomhuslösningar för cykelparkering. Vi säljer produkter och helhetslösningar som skapar mer plats och ordning i såväl befintliga lokaler samt nybyggnationer. Ju tidigare i processen vi blir involverade, desto bättre blir förutsättningarna för ett optimalt resultat. Med en genomtänkt lösning kan vi öka ytorna i ert cykelrum med upp till 100%. Mer plats och bättre ordning helt enkelt. Vi erbjuder en mängd olika lösningar och produkter för en bättre cykelparkering. Bland annat våra populäraste produkter tvåvånings cykelställ och cykel upphängning.

Våra kunder är byggföretag, arkitekter, förvaltare, bostadsrättsföreningar, företag, hyresvärdar, m.fl.

Kontakta oss för kostnadsfritt förslag

Vi besöker dig, gör en behovsanalys, mäter, diskuterar möjligheter och lämnar förslag på lösning. Utan kostnad. Kontakta oss om du vill se hur dina ytor kan bli större. Vi hörs!

 

 

Se filmerna som visar våra produkter

Se hur enkelt våra produkter fungerar i filmerna nedan!