Cykeln är ingalunda ett storstadsfenomen, utan en universell företeelse. Däremot är cykeln ett attraktivt alternativ till bilen för många som pendlar. Och många som pendlar bor i storstad, vilket gör att cyklarna blir fler än vad gatu- och boendemiljö är dimensionerade för. Svenska Cykelrum började i Stockholm men märker att efterfrågan i andra städer är stor. Därför etablerar vi nu kontor i Göteborg.