Försäljningen av cyklar har ökat stadigt de senaste åren. Enligt statistik från branschorganisationen Cykelbranschen såldes drygt 598.000 cyklar under fjolåret jämfört med 501.000 stycken 2010 — en ökning med nästan 20 procent. Anledningarna till ökningen är flera, men det allt starkare intresset för miljö och hälsa är två bidragande orsaker, enligt Lars Strömgren, ordförande på Cykelfrämjandet.

Urbaniseringen bidrar

Urbaniseringen är en annan faktor som spelar in. Det är trångt i våra städer och många vill inte sitta i bilkö. Man har upptäckt att cykeln är ett pålitligt transportmedel för att till exempel färdas till och från arbetet samtidigt som man får motion. Cykeln har kommit att bli ett bruksföremål som man i dag använder mer i vardagen än vad man gjorde tidigare”, säger han.