För att göra cykelförvaringen effektivare hos en BRF på Södermalm valde föreningen att bygga om två cykelrum och ta en liten månadsavgift för varje plats.

Totalt blev det 50 cykelplatser med en cykellift och en nummerbricka på varje plats. Varje betalande får också en nyckel till cykelrummet. På så sätt har man alltid sin egen plats och det är lätt att parkera och komma ut med sin cykel i cykelrummet. De 50 platserna bokade så fort rummet blev klart.

Eftersom de flesta använder sin cykel på olika sätt så är detta bra för de som cyklar dagligen och även vintertid. De som använder sin cykel mer sällan parkerar sin cykel där det inte är någon avgift och kanske är lite trängre.

Man kommer då bort ifrån problemet att det samlas för många och en trasiga cyklar ibland de som använder sin cykel ofta. Vilket kan vara ett irritationsmoment ibland medlemmar. Speciellt för de som cyklar ofta.


BRF på Södermalm


BRF på Södermalm