Stockholm blir allt mer en cyklande stad. Nästan en miljon cyklister.  I maj passerade drygt 990.000 cyklar stadens mätstationer. Det är 30.000 fler än fjol. Det här visar en sammanställning som Stockholms stads trafikkontor gjort. Strömbron är den mätstationen där flest cykelpassager görs, totalt 220.000 under maj månad. Samtidigt pågår arbetet med 14 nya cykelbanor med sammanlagt en mil cykelstråk.

Källa: SVT, 1 juli 2016