Nyheter

Nyheter

Kom på Fastighetsmässan 24-25nov 2021

Äntligen är mässorna igång igen. Kom och besök oss på Fastighetsmässan 24-25nov på Kistamässan. Kom till vår monter D01 och prata cykelparkeringar. Välkommen

BRF på Södermalm

För att göra cykelförvaringen effektivare hos en BRF på Södermalm valde föreningen att bygga om två cykelrum och ta en liten månadsavgift för varje plats. Totalt blev det 50 cykelplatser med en cykellift och en nummerbricka på varje plats. Varje betalande får också en...

Svenska Cykelrum expanderar till Göteborg

Cykeln är ingalunda ett storstadsfenomen, utan en universell företeelse. Däremot är cykeln ett attraktivt alternativ till bilen för många som pendlar. Och många som pendlar bor i storstad, vilket gör att cyklarna blir fler än vad gatu- och boendemiljö är...

Allt fler cyklar i Stockholm

Stockholm blir allt mer en cyklande stad. Nästan en miljon cyklister.  I maj passerade drygt 990.000 cyklar stadens mätstationer. Det är 30.000 fler än fjol. Det här visar en sammanställning som Stockholms stads trafikkontor gjort. Strömbron är den mätstationen där...

Cykeltrenden fortsatt stark

Försäljningen av cyklar har ökat stadigt de senaste åren. Enligt statistik från branschorganisationen Cykelbranschen såldes drygt 598.000 cyklar under fjolåret jämfört med 501.000 stycken 2010 — en ökning med nästan 20 procent. Anledningarna till ökningen är flera,...