BRF på Södermalm

För att göra cykelförvaringen effektivare hos en BRF på Södermalm valde föreningen att bygga om två cykelrum och ta en liten månadsavgift för varje plats. Totalt blev det 50 cykelplatser med en cykellift och en nummerbricka på varje plats. Varje betalande får också en...

Svenska Cykelrum expanderar till Göteborg

Cykeln är ingalunda ett storstadsfenomen, utan en universell företeelse. Däremot är cykeln ett attraktivt alternativ till bilen för många som pendlar. Och många som pendlar bor i storstad, vilket gör att cyklarna blir fler än vad gatu- och boendemiljö är...